‘Cao-lonen slechts iets minder gestegen’

DEN HAAG (ANP) - In de cao's die vorig jaar zijn afgesloten is gemiddeld een loonsverhoging van 1,6 procent afgesproken. Dat is weliswaar minder dan de inflatie, maar volgens werkgeversvereniging AWVN ,,ondanks de verslechterde economie slechts een fractie lager dan de 1,7 procent die cao-partijen in 2011 gemiddeld overeenkwamen''.

Uitgesplitst naar sector werd in de chemie de grootste gemiddelde loonstijging afgesproken: 2,1 procent. Bij de overheid zijn de cao-lonen met gemiddeld 1,0 procent het minst opgeschroefd, maakte AWVN woensdag bekend.

Van de 510 cao's die in 2012 afliepen, waren er op 31 december 158 nog niet vernieuwd. Voor de ruim 800.000 werknemers die onder die cao's vallen blijft de oude cao nog van kracht.