Terlouw pleit voor museum Oriëntalis

HEILIG LANDSTICHTING (ANP) - ,,Het is moeilijk voorstelbaar dat een provincie met een miljardenvermogen zoals Gelderland een op de wereld uniek erfgoed in verval zal laten raken.'' Dat schrijft Jan Terlouw, oud-commissaris van de Koningin in Gelderland, in een oproep voor steun aan het in moeilijkheden verkerende Museumpark Oriëntalis in Heilig Landstichting bij Nijmegen.

Gedeputeerde Staten van Gelderland besloten eind vorig jaar om Oriëntalis niet langer financieel te ondersteunen. Na hevige protesten trokken GS dit besluit terug. In februari volgt een nieuw voorstel aan Provinciale Staten.

Gelderland beschikt over een enorm vermogen door de verkoop van Nuon-aandelen in het verleden.