Merkel en Trump in 6 geestige plaatjes

De leider van de vrije, democratische beschaafde wereld had een kennismaking met president Trump. Het leverde bijzondere plaatjes op.