Er zijn steeds meer 100-jarigen in de wereld. Nederland loopt achter

Er komen steeds meer 100-jarigen in de wereld. Het zijn er nu naar schatting 450-duizend. In 2050 zijn het er ruim 2 miljoen.

Waar wonen de meeste 100-jarigen? In veel lijstjes staat Japan bovenaan. Er is wel gesuggereerd dat Japan sterfgevallen in deze groep stiekem onvermeld laat. In andere onderzoeken staat Cuba heel hoog. Hoe dat komt? De BBC schreef er over. De oplossing: Koffie, seks en sigaren. Plus – belangrijker? – een ordelijke ‘life style’ en geen alcohol. Vaak hadden de 100-jarigen ouders die ook zo oud waren geworden. Of is een communistische dictatuur erg gezond?

Het is de aloude discussie: Word je heel oud vanwege je genen of door een gezonde leefstijl? Waarschijnlijk beide. Je hebt een grotere kans heel oud te worden als je kind  bent van een jonge moeder (beneden de 25 jaar). Dit verklaart waarom eerst-geborenen in een gezin (de moeder is dan nog jong) vaker heel oud worden dan hun broers en zussen. En verder: Er zijn veel 100-jarigen die hun hele leven volop rookten en dronken en amper aan sport deden…

Nederland heeft ook steeds meer inwoners die 100+ zijn. Opvallend: Het zijn bijna allemaal vrouwen.

Nederland doet het niet best als je ons land vergelijkt met vergelijkbare landen. Per 100.000 inwoners zijn er (veel) meer superoudjes in de Australie, Belgie, Canada, Engeland, Frankrijk, Spanje, de VS en Zweden.

Bron(nen):   WSJ  Wikipedia  BBC