Welingelichte Kringen.nl
MAANDAG 30 NOVEMBER 2015 

Tekstberichtjes door de eeuwen heen

Vroeger schreven we geen berichtjes, terwijl we reden. Daar is vast een reden voor.
Slogan verkeersveiligheidcampagne SAAQ (Société de l’assurance automobile du Québec).