Welingelichte Kringen.nl
ZATERDAG 30 JULI 2016 

Video van de daders kunstroof – maar er is weinig op te zien