Welingelichte Kringen.nl
WOENSDAG 07 OKTOBER 2015 

Video van de daders kunstroof – maar er is weinig op te zien