Welingelichte Kringen.nl
WOENSDAG 10 FEBRUARI 2016 

Video van de daders kunstroof – maar er is weinig op te zien