Welingelichte Kringen.nl
VRIJDAG 22 MEI 2015 

Video van de daders kunstroof – maar er is weinig op te zien