Welingelichte Kringen.nl
WOENSDAG 31 AUGUSTUS 2016 

Video van de daders kunstroof – maar er is weinig op te zien