Welingelichte Kringen.nl
DONDERDAG 05 MEI 2016 

Video van de daders kunstroof – maar er is weinig op te zien