Welingelichte Kringen.nl
DINSDAG 28 APRIL 2015 

Video van de daders kunstroof – maar er is weinig op te zien