Welingelichte Kringen.nl
ZONDAG 24 MEI 2015 

Perfect storm komt eraan

Door - maandag 23 maart 2009, 00:00 in categorie: Wetenschap

De belangrijkste wetenschapper van de Engelse regering, John Beddington, heeft voorspeld dat een combinatie van voedseltekort, waterschaarste en gebrek aan brandstoffen in 2030 enorm tumult zal veroorzaken (waaronder vermoedelijk schermutselingen voorbij de landsgrenzen en massamigratie van mensen die voor het geweld vluchten). 
Beddington verwacht dat de groei van de wereldbevolking over twintig jaar geleid zal hebben tot een enorme vraag naar meer voedsel, water en energie, terwijl het klimaat ook nog is veranderd. Enkele getallen ter illustratie: We hebben al vijftig jaar niet zulke lage voedselreserves gehad als nu (veertien procent van de jaarlijkse consumptie) terwijl in 2030 vijftig procent meer voedsel geproduceerd zal moeten worden, vijftig procent extra drinkwater nodig zal zijn en dertig procent meer energie, terwijl de fossiele brandstoffen op beginnen te raken. 
De hoogleraar raadt aan dit probleem bij de kern aan te pakken, en wel alles tegelijk (voedsel, water en energie). In sommige landen gaat meer dan de helft van de oogst verloren door slechte opslag, door ziektes en door verdorring van de akkers. Met betere irrigatie en technologie zal het verbeteren van deze secundaire landbouw ons wellicht veel meer voedsel kunnen verschaffen. 
Door de klimaatveranderingen zal ook de nodus van de voedselproductie verschuiven naar noordelijke, hooggelegen gebieden, zoals Scandinavië, terwijl de andere gebieden met meer problemen te kampen zullen krijgen.Bron(nen):   The Guardian