2300 professionals gesteund met geld uit Investeringsfonds Muziek

In de muziekwereld zijn 2300 professionals gesteund met geld uit het Investeringsfonds Muziek van Buma/Stemra en het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Onder componisten, tekstschrijvers en muziekuitgevers werd 2,5 miljoen euro verdeeld om daarmee "activiteiten te ondernemen die leiden tot nieuwe muziek", aldus Robbert Baruch van Buma/Stemra.

Van de 30.000 leden aangesloten bij de organisatie, die opkomt voor vergoedingen voor makers van muziek, kwamen naar schatting van Buma/Stemra 3000 muziekmakers in aanmerking voor geld uit het fonds, gezien de opgestelde criteria. "Uiteindelijk hebben we zo'n 650 aanvragen kunnen honoreren, waarmee door verschillende samenwerkingen zo'n 2300 mensen zijn bereikt", zegt Baruch. Daarvoor werd niet alleen aanspraak gemaakt op het geld van OCW, maar ook uit het in maart opgezette noodfonds van de Buma/Stemra.

Om in aanmerking te komen, moest aan een aantal eisen waaronder een inkomenscriterium worden voldaan. Ook moest er een plan gemaakt worden waardoor met de 1500 tot 30.000 euro nieuwe muziek kon ontstaan. "Zo organiseren uitgevers 'writing camps', waar wel 20 tot 30 mensen kunnen verschijnen waardoor uiteindelijk nieuwe muziek wordt geschreven", legt Baruch uit.

De bedragen worden sinds 7 januari overgemaakt, waardoor "we in principe vanaf nu al nieuwe muziek kunnen verwachten", zegt Baruch. Hij is blij dat hiermee "financiële ruimte is gecreëerd om te schrijven". De professionals hebben tot het eind van het jaar om de steun in te zetten voor hun projecten.