Aantal nieuwe coronagevallen blijft laag, daalt niet meer

BILTHOVEN (ANP) - Het aantal nieuwe coronagevallen daalt niet meer. Het aantal bevestigde besmettingen is nu stabiel op een laag niveau.

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft in de afgelopen week 5423 nieuwe gevallen geregistreerd. Dat is 5 procent meer dan vorige week, maar vrijwel gelijk aan de week daarvoor. Positieve zelftests worden niet meegerekend en het is niet bekend hoeveel mensen geen test doen terwijl ze het coronavirus wel onder de leden hebben. Het werkelijke aantal besmettingen kan dus hoger zijn.

Omdat het aantal positieve tests tegenwoordig zo weinig zegt over de stand van de epidemie, gebruikt het RIVM ook andere manieren om de verspreiding van het coronavirus in de gaten te houden. Zo meet het instituut hoeveel virusdeeltjes in het rioolwater zitten. De stijging daar bedraagt zo'n 5 procent, vrijwel gelijk aan het aantal positieve tests. In Haarlem en omstreken zitten naar verhouding de meeste virusdeeltjes in het rioolwater.

Toename verpleeghuizen

Per dag kwamen er gemiddeld 775 besmettingen aan het licht. In de afgelopen weken schommelt het gemiddelde steeds tussen de 700 en 800.

In de verpleeghuizen is wel een toename van het aantal coronagevallen te zien. Het aantal positieve tests onder bewoners steeg afgelopen week met 19 procent.

Minder ziekenhuisopnames

Minder mensen hebben zulke ernstige coronaklachten dat ze daardoor in een ziekenhuis belanden. Vorige week werden 274 mensen om die reden opgenomen. Dat is het laagste aantal sinds begin september, twaalf weken geleden. Vergeleken met vorige week daalde de instroom met ruim 18 procent. Toen namen ziekenhuizen (na correctie) 336 patiënten op om hun coronaklachten.

Vanwege het lage aantal besmettingen blijft de 'thermometer' van de overheid op het laagste niveau staan. Dat betekent dat de druk op de zorg en de samenleving beperkt is. De coronathermometer is in september ingevoerd, als opvolger van de risiconiveaus. Van 11 oktober tot 22 november stond de thermometer een stapje hoger, op 'verhoogd'.