Aantal valse eurobiljetten ongeveer stabiel gebleven in 2021

AMSTERDAM (ANP) - Het aantal valse eurobiljetten dat afgelopen jaar is gevonden lag ongeveer gelijk aan een jaar eerder, meldt De Nederlandsche Bank (DNB). In beide coronajaren was het aantal valse biljetten flink lager dan de jaren ervoor. Dat hing samen met een afnemend gebruik van contant geld tijdens de coronacrisis.

Wereldwijd werden in 2021 wel aanzienlijk minder valse eurobiljetten uit omloop gehaald dan een jaar eerder. Daar ging het om 347.000 valse biljetten tegen 460.000 een jaar eerder.

In totaal werden er vorig jaar in Nederland 26.100 valse eurobiljetten aangetroffen, 600 meer dan in 2020. Het 50 eurobiljet werd het vaakst nagemaakt, ruim 10.000 keer. Sinds 2015, toen het er zo'n 40.000 waren, is het aantal valse vijftigjes gestaag gedaald.

De briefjes van 20 euro en die van 200 euro stonden op plek 2 en 3. Het 5 eurobiljet was het minst populair bij valsemunters.

DNB benadrukt dat de kans om een vals biljet aan te treffen zeer klein is. In totaal zijn er zo'n 28 miljard eurobiljetten in omloop.