ABN AMRO moet activist Lakeman extra informatie geven in swapzaak

AMSTERDAM (ANP) - ABN AMRO moet bepaalde informatie uit klantdossiers verstrekken aan Swapschade, de claimorganisatie van financieel activist Pieter Lakeman. Dat heeft de kortgedingrechter in Amsterdam besloten. Volgens Lakeman kan de uitspraak van belang zijn voor duizenden ondernemers die eerder ingewikkelde financiële producten hebben afgesloten om zich in te dekken tegen renteschommelingen.

Lakeman treedt in de zaak op op namens tien mkb-bedrijven met zogeheten renteswapcontracten bij ABN AMRO. Volgens Lakeman betrof het een zeer omstreden en voor de bedrijven uiterst schadelijk product. Hij voert daarover juridische procedures en wil daarbij informatie uit klantdossiers als bewijsmateriaal gebruiken. ABN AMRO weigerde die volgens Lakeman te verstrekken, maar moet dat van de rechter nu alsnog snel doen.

Het betreft onder meer telefoonnotities, gespreksverslagen, e-mails, appjes en sms-berichten die betrekking hebben op de advisering door de bank, aldus de activist. Een woordvoerder van ABN AMRO geeft aan dat het concern gehoor zal geven aan de uitspraak. Maar volgens de zegsman zou de informatie niet zo belangrijk zijn als Lakeman doet voorkomen. Lakeman zou vrijwel alle informatie eigenlijk al moeten hebben.

Compensatieregeling

De affaire met rentederivaten in het midden- en kleinbedrijf speelt al langer. Banken gingen enkele jaren geleden al akkoord met een grote compensatieregeling. Maar niet iedereen kan zich daarin vinden, vandaar dat hierover nog steeds rechtszaken lopen.

In een afzonderlijke procedure die Swapschade namens tien andere gedupeerde mkb-bedrijven voert, wees de rechtbank in Amsterdam hun eis tot schadevergoeding juist af. ABN AMRO heeft deze bedrijven volgens de rechter voldoende informatie verstrekt en gewaarschuwd voor de risico’s van renteswaps. Lakeman is het daar niet mee eens en gaat in hoger beroep. Ook voor die tien ondernemers wil hij alle relevante informatie uit klantdossiers opeisen.

Lakeman is vooral bekend van zijn rol bij de ondergang van DSB Bank in 2009. DSB viel onder meer om nadat Lakeman spaarders had opgeroepen spaargeld van hun rekeningen te halen. Dit leidde daadwerkelijk tot een bankrun bij DSB. Ook zette Lakeman zich ervoor in dat oud-ING-baas Ralph Hamers alsnog strafrechtelijk wordt vervolgd voor de witwasperikelen bij ING. Dat proces loopt nog.