ACM laat concurrenten samenwerken om klimaatdoelen te halen

DEN HAAG (ANP) - Om eerder afgesproken klimaatdoelen, zoals de vermindering van CO2-uitstoot, te halen, krijgen Nederlandse bedrijven meer ruimte om samen te werken. De voordelen voor de samenleving als geheel moeten dan wel opwegen tegen de nadelen van minder onderlinge concurrentie, zegt de Autoriteit Consument & Markt (ACM). Die heeft een leidraad opgesteld en legt die voor aan belangengroepen, bedrijven, wetenschappers en overheden.

"Bedrijven kunnen met deze leidraad in de hand meer samenwerken om klimaatdoelen te bereiken, zonder de concurrentieregels te overtreden", aldus bestuursvoorzitter Martijn Snoep. Hij ziet dat "bedrijven steeds vaker verantwoordelijkheid willen nemen voor een meer duurzame samenleving".

De ACM legt geen boetes op als bedrijven bij gezamenlijke klimaatafspraken niet aan alle voorwaarden voldoen, als blijkt dat ze te goeder trouw de leidraad hebben gevolgd. Bedrijven hoeven niet altijd een cijfermatige analyse op te stellen. In sommige gevallen volstaat een goed onderbouwde beschrijving van de voor- en nadelen van een samenwerking.