Advocaten publiceren ook de brieven van Mohammed B. aan Taghi

UTRECHT (ANP) - De advocaten van Ridouan Taghi hebben ook de brieven die Mohammed B., de moordenaar van Theo van Gogh, aan hun cliënt heeft gestuurd, openbaar gemaakt. Ze willen daarmee naar eigen zeggen een eind maken aan de speculaties over de inhoud van de correspondentie. Vijf brieven van Taghi aan B. waren al naar buiten gebracht.

Advocaten Inez Weski en Thomas van der Horst verwijzen onder meer naar een uitzending van Humberto op Zondag (RTL4). Gasten speculeerden daarin volgens hen over "extremistische gevaren door contacten van cliënt Taghi met Mohammed B." Ze insinueerden dat de brieven van B. aan Taghi eerder bewust niet zouden zijn gepubliceerd omdat ze "jihadistisch" van aard zouden zijn.

Maar volgens de raadslieden zijn alle brieven "door verschillende justitiële diensten gecontroleerd en goedgekeurd" en was dat "terecht". Datzelfde geldt ook voor de boeken waarover de twee gedetineerden schrijven. Taghi en B. zaten samen in de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) in Vught, tot de overplaatsing van B. vorig jaar, maar hebben elkaar nooit persoonlijk ontmoet.

Het document dat de advocaten hebben gepubliceerd, met instemming van de verdediging van Mohammed B., bevat 119 pagina's aan handgeschreven brieven van B. aan Taghi. Hij schrijft in het Nederlands, Engels en korte passages in het Arabisch. De teksten gaan vooral over de islam en de interpretatie en vertaling van Koranteksten. Verder schrijft B. soms over de omstandigheden van zijn detentie ("De directie wil ons volledig isoleren van de rest van de bajes, wat dat betreft waren we in de EBI beter af"), en over zijn gezondheid. Hij is onder behandeling bij een reumatoloog.

Ook probeert B. Taghi te bemoedigen: "Broeder, probeer je situatie als een geschenk te ervaren; een mogelijkheid, een kans om je te wijden aan Zijne Majesteit in de hemel."