Agractie: beter geen landbouwakkoord dan een slecht akkoord

PUTTEN (ANP) - Boerenactiegroep Agractie is vooralsnog niet van plan om terug te keren naar de onderhandelingen over het landbouwakkoord. Volgens Agractie zit er tot nu toe "nul komma nul beweging" in de standpunten van het kabinet over hoe de landbouw hervormd moet worden. De boerenactiegroep vindt dat het akkoord zo "halfbakken" is en stelt dat er beter geen akkoord kan komen dan een slecht akkoord. Dat heeft voorman Bart Kemp donderdagavond gezegd tijdens een informatieavond van Agractie in Putten.

Agractie stapte vorige week uit het overleg met landbouwminister Piet Adema over het akkoord, dat volgende maand klaar moet zijn. Andere partijen, zoals de LTO, natuurbeheerders, provincies en belangenorganisaties gaan volgende week verder overleggen met het ministerie van Landbouw. Agractie wil alleen weer aan tafel gaan zitten als onder meer de PAS-melders (boerenbedrijven die buiten hun schuld geen vergunning hebben) worden gelegaliseerd, als de kritische depositiewaarde (KDW) over stikstofbelasting uit het akkoord gaat en als de voorgenomen beperkingen op landbouwgrond verdwijnen.

Agractie vindt dat er geen akkoord gesloten kan worden nu er naar de mening van de actiegroep geen "brede vertegenwoordiging van boeren" meer aan de onderhandelingstafel zit. Het proces zou opgeschort moeten worden. Kemp riep zijn publiek op om zoveel mogelijk politieke relaties aan te spreken, zodat de Tweede Kamer ook uitspreekt dat er nu geen akkoord gesloten kan worden. "Ook het CDA moet maar eens kleur bekennen", aldus Kemp. De voorman hoopt tevens dat de nieuw te vormen colleges van Gedeputeerde Staten van de provincies "een krachtig geluid richting Den Haag" laten horen in de gebiedsplannen die ze allemaal moeten maken.

Agractie wil wel contact blijven houden met de ministeries en de landelijke politiek. "Dat is noodzaak", aldus Kemp. "Want er gaan rare beelden rond over de toekomst van boeren. Er wordt van alles verzonnen over biologisch boeren en bosbouwen, maar er is geen antwoord op de vraag wie het voedsel dan moet produceren." Volgens Kemp is de landbouwlobby in Den Haag te zwak. "De natuurclubs hebben veel meer geld en meer mensen", aldus de boerenvoorman.