alFitrah-moskee moet openheid geven over financiën

DEN HAAG (ANP) - Het bestuur van de stichting alFitrah in Utrecht moet informatie verstrekken over zijn financiële handel en wandel.

In kort geding wees de rechter in Den Haag de eis toe van een speciale commissie van de Tweede Kamer, die onderzoek doet naar de financiering van moskeeën in Nederland.

De speciale Kamercommissie wil erachter zien te komen of er geldstromen uit het buitenland naar moskeeën vloeien die leiden tot "ongewenste beïnvloeding". De alFitrah-moskee weigerde inzage in de financiën, hoewel er de plicht is mee te werken.

De rechtbank heeft in totaal zes stichtingen bevolen de administratie en financiële gegevens aan de commissie over te dragen, op straffe van een dwangsom.