Amerikaanse centralebankenkoepel hint op rentestap in maart

WASHINGTON (ANP/RTR/BLOOMBERG) - De Federal Reserve heeft de Amerikaanse rente woensdag als verwacht ongemoeid gelaten. De kans dat bij de volgende beleidsvergadering van de centralebankenkoepel in maart de rente wordt verhoogd is wel groot. Volgens Fed-preses Jerome Powell kan de Fed de rentes dan verhogen zonder daarbij de arbeidsmarkt te verstoren, zei hij in een toelichting.

In maart wordt de rente naar verwachting met een kwart procentpunt verhoogd. Nu nog staat de rente historisch laag tussen de 0 en 0,25 procent. Het zou de eerste renteverhoging van de bankenkoepel zijn sinds december 2018. De Fed gaf ook aan te zullen stoppen met het opkopen van obligaties.

Volgens Powell zijn er momenteel meer vacatures dan werkloze Amerikanen. Daarmee is volgens hem sprake van een "zeer zeer sterke arbeidsmarkt". Het werkloosheidscijfers in de VS is onder de 4 procent gezakt. De arbeidsparticipatie ligt nog wel onder het niveau van voor de crisis.

Arbeidsmarkt

Bij rentebesluiten kijkt de Fed altijd goed naar de arbeidsmarkt, maar ook naar de inflatie. Die steeg in december naar 7 procent op jaarbasis, het hoogste niveau in bijna veertig jaar. De oplopende inflatie houdt onder meer verband met de hoge energieprijzen, stijgende loonkosten en de problemen in de wereldwijde toeleveringsketens. De Fed heeft een inflatiedoelstelling van 2 procent. Met een hogere rente zou de geldontwaarding iets kunnen worden beteugeld.

Powell benadrukte dat de huidige prijspiek vooral het gevolg is van de coronacrisis. In de loop van dit jaar verwacht hij dat de inflatiedruk zal afnemen.

Snellere rentestappen

De Fed heeft de laatste tijd wel vaker gehint op snellere rentestappen. Toch was er op de financiële markten de afgelopen dagen sprake van spanning. Veel beleggers maakten zich zorgen dat de Fed het beleid nog meer zou kunnen verkrappen.

Tijdens de vorige vergadering was de Fed nog zeer bezorgd over de omikronvariant van het coronavirus, waar nog weinig over bekend was. Inmiddels wijst alles erop dat de ziekteverschijnselen van die variant veel minder ernstig zijn, waardoor de gevolgen voor de economie minder heftig zullen zijn. Ook dat lijkt de weg te openen voor snellere rentestappen.