Amerikaanse politici onderzoeken misleidende info oliebedrijven

WASHINGTON (ANP/BLOOMBERG) - Democraten in het Amerikaanse congres onderzoeken Shell en andere olie- en gasconcerns. Ze willen uitzoeken of ze het grote publiek misleid hebben als het gaat om de rol van fossiele brandstoffen bij de opwarming van de aarde.

Er zijn brieven verstuurd naar onder meer ExxonMobil, Shell en BP met vragen over hun eventuele rol in wat de Democraten een "langlopende, industriebrede campagne" noemen van desinformatie over het klimaat, zo heeft een commissie uit het Huis van Afgevaardigden laten weten. Er is op 28 oktober ook een hoorzitting gepland waarin de politici topbestuurders van de bedrijven willen ondervragen. Ze zijn ook op zoek naar documenten over de beïnvloeding van de publieke opinie en communicatie met bijvoorbeeld het Witte Huis.

"We maken ons grote zorgen dat de olie-industrie decennialang enorme winsten heeft gemaakt en tegelijkertijd heeft bijgedragen aan de klimaatverandering", staat in de brieven. Daarbij uitten de congresleden hun zorgen over verkeerde informatie die verspreid zou zijn om het publiek te misleiden en cruciale actie om de klimaatverandering aan te pakken te voorkomen.

Shell weigerde om commentaar te geven. Het Britse BP is wel met een reactie gekomen. Daarin benadrukt de onderneming de ambitie te hebben om in 2050 of eerder netto geen CO2 meer uit te stoten. Ook zegt BP zich in te zetten voor bijvoorbeeld CO2-beprijzing en ander beleid dat het Klimaatakkoord van Parijs ondersteunt en moet helpen om de emissie van broeikasgassen in de wereld terug te dringen.