Amsterdam investeert 4 miljard om uit coronacrisis te komen

AMSTERDAM (ANP) - Het Amsterdamse stadsbestuur wil de komende jaren 4 miljard euro uittrekken om uit de coronacrisis te komen. Veel sectoren in de hoofdstad zijn hard geraakt door de pandemie. Wethouder Victor Everhardt (financiën), die donderdag de begroting voor 2022 presenteerde, zegt "alles op alles" te zetten om "Amsterdam uit de crisis te investeren". Het doel is volgend jaar 50 procent meer te investeren dan voorgaande jaren.

Dat leidt wel tot een hogere schuld. Die neemt naar verwachting toe van 6,1 miljard eind vorig jaar tot 7,3 miljard eind 2022. Naar verwachting komt de schuld in 2025 uit op 8,4 miljard euro.

Het stadsbestuur wil investeren in onder meer sportfaciliteiten, parken, jongerencentra, scholen, kunst- en cultuurvoorzieningen, infrastructuur, noodzakelijk onderhoud aan de stad, bouwgronden en de energietransitie. Het meeste geld, ruim een miljard, is volgend jaar bestemd voor werk, inkomen en participatie. Het gaat dan bijvoorbeeld om inkomensvoorzieningen, inburgeringsactiviteiten en schuldhulp. Nog eens ruim een miljard is bedoeld voor volksgezondheid, jeugd en zorg, zoals de opvang van dak- en thuislozen, de specialistische jeugdhulp en uitgaven voor maatschappelijke ondersteuning. Verder trekt het stadsbestuur ongeveer een half miljard euro uit voor verkeer, vervoer en waterstaat; zaken als de ov-infrastructuur en onderhoud van bruggen en kademuren.

Hoewel de economische ontwikkeling van de stad en de regio de goede kant op gaan, blijft Amsterdam nog achter bij het landelijk beeld. In de creatieve sector is bijvoorbeeld nog geen sprake van herstel. Door de crisis neemt de ongelijkheid in de stad toe en de verwachting is dat - als de overheid stopt met de steunpakketten - meer mensen in de bijstand, WW of schuldhulpverlening belanden.

De gemeenteraad moet nog instemmen met de begroting.