Amsterdam wil AEB laten aansluiten bij HVC

AMSTERDAM (ANP) - Het college van B en W van Amsterdam wil het noodlijdende Afval Energie Bedrijf (AEB) laten aansluiten bij HVC, een publiek nutsbedrijf van en voor 44 gemeenten en zes waterschappen. Dat staat in een brief van burgemeester Femke Halsema aan de gemeenteraad.

Om de problemen bij AEB het hoofd te bieden, heeft het stadsbestuur de afgelopen tijd verschillende oplossingen laten onderzoeken: samenwerking met één private partij, verkoop van de aandelen via een gecoördineerd fusie- of verkoopproces aan verschillende private partijen en een (deel)samenwerking met een publieke partij zoals HVC.

Samenwerking met HVC heeft de voorkeur van het college. Het bedrijf heeft een goede staat van dienst als het gaat om afval- en slibverwerking en warmte- en elektriciteitslevering en kan de zaken bij AEB snel op orde krijgen, aldus Halsema. Pas als zou blijken dat deze optie niet haalbaar is, komen de andere oplossingen weer in beeld.

Aandeelhouder

Amsterdam is nu nog voor 100 procent aandeelhouder van AEB. Bij een samenwerking met HVC verdwijnt AEB uit de boeken van de gemeente. In plaats daarvan treedt de gemeente toe tot een samenwerking van (regionale) overheden op basis van de door de stad ingebrachte afvalstroom. In deze optie kan de stad zelf grondstoffen vermarkten. Voor de verbranding van Amsterdams huisvuil en gft wordt een alleenrecht afgesproken. Door deze manier van samenwerken hoopt Amsterdam dat de gemeente zo min mogelijk hoeft af te boeken op de lening van 108 miljoen die ze aan AEB heeft verstrekt en de financiële injectie van 5,3 miljoen.

De voorkeur die het college van GroenLinks, D66, PvdA en SP nu uitspreekt, leidde woensdag tot het opstappen van D66-wethouder Udo Kock (economische zaken en financiën). Hij vond privatisering de beste oplossing en was het niet eens met de keuze voor een publieke partij, want die optie kost de stad volgens hem meer geld, geeft meer financiële risico's en minder kans op een succesvolle doorstart. Kock wilde daar naar eigen zeggen geen verantwoordelijkheid voor dragen.