Arbeidsinspectie: wij kunnen ITV niet extra controleren

De Arbeidsinspectie zegt wettelijk alleen te kunnen controleren of bedrijven voldoende beleid hebben op het vlak van psychosociale arbeidsbelasting, waar bijvoorbeeld seksuele intimidatie, discriminatie of werkdruk onder vallen. Maar een bedrijf onder verscherpte controle stellen kan wettelijk niet.

Dat meldt de waakhond na een oproep van Mariëtte Hamer, de regeringscommissaris seksueel wangedrag, om goed te controleren of producent ITV haar beloofde verbeteringen wel doorvoert na een rapport over misstanden bij het programma The Voice. ITV belooft allemaal nieuwe en verscherpte procedures nadat eerder signalen van wangedrag niet goed werden gehoord en behandeld.

"Wij toetsen dat beleid en doen aanbevelingen, bijvoorbeeld om een vertrouwenspersoon aan te stellen. Maar we hebben niet de bevoegdheid om te kijken of het wel goed gaat bij een bedrijf", zegt een woordvoerder van de Arbeidsinspectie. Hij stipt aan dat er een verschil is met controles op de fysieke veiligheid van werkenden. "Als iemand een zonnepaneel legt op het dak, zie ik meteen of er valbeveiliging is. Maar ik kan bij een bedrijf niet direct zien of iemand gediscrimineerd wordt of slachtoffer is van seksuele intimidatie."

De Arbeidsinspectie benadrukt ook zelf te bepalen bij welke bedrijven inspecteurs controles uitvoeren. ITV was woensdagmiddag niet direct voor commentaar bereikbaar.