Bank achter SNS brengt raad van commissarissen op volle sterkte

UTRECHT (ANP) - De Volksbank heeft twee nieuwe commissarissen benoemd, onder wie voormalig risicodirecteur van Rabobank, Petra van Hoeken. Daarmee heeft het financiële concern achter achter merken als SNS, ASN Bank en RegioBank zijn raad van commissarissen na een onrustige periode weer op volle sterkte.

Van Hoeken heeft veel ervaring in de bankensector. Ze werkte niet alleen bij Rabobank, maar bijvoorbeeld ook bij NIBC. Ze is eveneens commissaris bij het Zweedse Nordea en de Nederlandse Waterschapsbank. De andere nieuwe commissaris bij de Volksbank is Jeanine Helthuis. Zij is daarnaast bestuurder van financieel dienstverlener Van Doorne en lid van de toezichtsraad van ProRail.

De laatste tijd rommelde het behoorlijk in de top van de Volksbank. Zo werd financieel directeur Pieter Veuger vorig jaar ontslagen. Later vertrok ook operationeel directeur Mirjam Verhoeven, na meningsverschillen over de gang van zaken, het te voeren beleid en de te volgen koers. En dit jaar kondigde president-commissaris Jan van Rutte aan de bank nog voor het aflopen van zijn tweede termijn te zullen verlaten. Twee andere commissarissen gingen niet voor een nieuwe termijn.

Maar met de nieuwkomers bestaat het toezichtsorgaan weer uit vijf commissarissen. Voorzitter is de vorige maand aangestelde Gerard van Olphen, die in het verleden topman was van SNS Reaal. Dat is het concern waaruit de Volksbank is voortgekomen.

De Volksbank is nog altijd in staatshanden. Het concern liet eerder al onafhankelijk onderzoek doen naar de verstoorde verhoudingen in de top van de bank. Die ontstonden door misverstanden over de precieze taken van directeuren en die spanningen leidden incidenteel tot onderling "pestgedrag", intimidatie en een "onveilige werksituatie" voor sommigen.