Benelux-landen versterken samenwerking rond asielprocedures

BRUSSEL (ANP) - Nederland, België en Luxemburg versterken hun samenwerking rond asielprocedures. De Benelux-landen hebben in Brussel een akkoord getekend om de zogeheten Dublinverordening doeltreffender te maken.

De drie EU-landen zijn bestemmings- en doorreislanden voor asielzoekers. De Dublinverordening regelt welk land verantwoordelijk is voor behandeling van een asielverzoek, om te voorkomen dat asielzoekers worden rondgestuurd of dat er meerdere keren in verschillende landen asiel wordt aangevraagd. Maar dat systeem werkt niet altijd optimaal.

Het samenwerkingsakkoord moet zorgen dat de procedures efficiënter verlopen. De Benelux-landen gaan daarom meer verbindingsambtenaren inzetten om te zorgen voor betere informatie-uitwisseling. Ook worden de termijnen voor over- en terugnameverzoeken korter en eenvoudiger dan wat het EU-systeem oplegt.

Volgens de secretaris-generaal van de Benelux, Alain de Muyser, geeft het akkoord een belangrijk signaal aan andere EU-landen. "Dit is een model dat de weg kan banen voor soortgelijke overeenkomsten in Europees verband", zegt hij.