Bevolkingsgroei voor het eerst weer zo hoog als voor corona

DEN HAAG (ANP) - De Nederlandse bevolking groeide in het derde kwartaal voor het eerst weer net zoveel als in dezelfde periode in 2019. Dat kwam volgens onderzoekers van het statistiekbureau CBS met name vanwege migratie. Wat ook meetelde, was dat het aantal geboortes hoger lag dan het aantal sterfgevallen.

In het derde kwartaal van dit jaar groeide de bevolking met bijna 59.000 inwoners. Dat is vergelijkbaar met de groei in het derde kwartaal van 2019. In de eerste twee kwartalen was de bevolkingsgroei nog duidelijk lager dan de periode voor de uitbraak van het coronavirus.

Er werden in het afgelopen kwartaal 10.000 meer kinderen geboren dan er mensen overleden. De rest van de bevolkingsgroei is te verklaren door migratie.

In juli, augustus en september kwamen 49.000 meer migranten deze kant op dan er vertrokken naar het buitenland. Het aantal immigranten was hoger dan in 2020, maar lager dan in piekjaar 2019. Maar omdat dit jaar minder mensen verhuisden naar het buitenland dan in dezelfde periode in 2019, was de door migratie veroorzaakte bevolkingsgroei toch hoger.

In de eerste negen maanden van dit jaar waren Syriërs de grootste groep migranten, gevolgd door mensen uit Polen. Opvallend was dat meer mensen uit Nederland naar het Verenigd Koninkrijk verhuisden dan andersom. Dat was ook al in 2020 het geval. In de jaren daarvoor was juist het omgekeerde aan de hand. Dat hangt volgens socioloog Tanja Traag van het CBS mogelijk samen met de brexit, al is daar geen hard bewijs voor.

In 2020 was de bevolkingsgroei gehalveerd vanwege de uitbraak van het coronavirus. Door reisbeperkingen kwamen weinig migranten deze kant op. Ook overleden veel meer mensen dan gebruikelijk vanwege de virusuitbraak.