Biden vergroot toegang tot zorgverzekering

WASHINGTON (ANP/AFP/RTR) - Meer Amerikanen krijgen toegang tot een zorgverzekering. President Joe Biden tekent donderdag een pakket maatregelen waarmee Amerikanen zich vanaf half februari gedurende drie maanden kunnen aanmelden voor een verzekering via het zogenoemde Obamacare, die onder president Donald Trump flink was uitgekleed.

Onverzekerden en mensen die hun baan zijn kwijt geraakt tijdens de coronapandemie krijgen daarmee de kans een deel van hun zorgkosten terug te krijgen. Tijdens de verkiezingscampagne had Biden al beloofd de zorg toegankelijker en betaalbaarder te maken. Nu het coronavirus veel mensen ziek maakt is dat volgens hem des te urgenter.

De bedoeling is dat ook mensen met langdurige aandoeningen zich kunnen verzekeren. Verder gaan overheidsdiensten onderzoeken hoe Medicaid, een zorgverzekeringsprogramma van de overheid voor armen, toegankelijker kan worden. De president "gelooft dat iedere Amerikaan het recht heeft op de gemoedsrust die gepaard gaat met de wetenschap dat ze toegang hebben tot betaalbare en kwalitatieve gezondheidszorg", aldus het Witte Huis.

Biden draait ook een verbod terug op het financieren van internationale (hulp)organisaties die adviseren over geboorteplanning en abortus. De regering-Trump had die ban ingevoerd, net als eerdere Republikeinse presidenten voor hem, die steevast ongedaan werden gemaakt als er weer een Democraat aan de macht kwam.

Ook regels van de vorige regering die het door de overheid betaalde gezinsplanningsklinieken in de VS verbiedt vrouwen door te verwijzen voor een abortus worden opnieuw bekeken.