Boerenorganisatie: slimmer omgaan met zoetwater tegen droogte

THOLEN (ANP) - Nederland moet slimmer omgaan met het zoetwater dat ons land binnenkomt om zo in de toekomst extreme droogte beter het hoofd te kunnen bieden. Dat stelt de Zeeuwse akkerbouwer, waterkenner en bestuurder Hendrik Jan ten Cate van landbouworganisatie ZLTO. Vanwege de grote droogte en hitte van afgelopen zomer zal de aardappeloogst in Zeeland volgens hem aanzienlijk kleiner uitvallen dan normaal. Ook is er door de droogte verzilting van landbouwgrond ontstaan wat schadelijk is voor gewassen.

Ten Cate stelt dat het "hartstikke zonde" is dat het meeste zoetwater dat Nederland via de rivieren binnenkomt nu de zee instroomt en dus verloren gaat. "Er wordt niet slim omgegaan met zoetwater. Dat kan veel beter. We moeten water dat Nederland binnenkomt optimaal benutten. Het water is er namelijk gewoon."

Hij denkt bijvoorbeeld aan meer opslagmogelijkheden voor zoetwater zoals bassins en bekkens om regenwater op te vangen en de aanleg van pijpleidingen om water uit rivieren naar landbouwgronden te transporteren. Dat is volgens het ZLTO-bestuurslid niet alleen goed voor de landbouw, maar ook voor de natuur die eveneens ernstig te lijden heeft gehad onder de extreme droogte. "Het is dus ook een boost voor de natuur. We zijn er allemaal bij gebaat."

Grotere reserves

Daarvoor moeten wel flinke investeringen gedaan worden, geeft Ten Cate aan. Hij zegt dat de provincie Zeeland al aan het kijken is naar mogelijkheden om beter gebruik te maken van het aanwezige zoetwater. De provincie werkt aan het Zeeuws Deltaplan Zoet Water om Zeeland in 2050 weerbaar te maken tegen zoetwatertekorten. Volgens Ten Cate zal ook politiek Den Haag hier meer werk van moeten maken.

Wageningen University & Research heeft eerder ook al gezegd dat Nederland grotere reserves van zoetwater moet aanleggen om te voorkomen dat bij extreme droogte watertekorten ontstaan. Experts verwachten dat Nederland vaker te maken krijgt met grote droogte door de opwarming van de aarde.

Het neerslagtekort van afgelopen zomer was vooral groot in Zeeland, Limburg, Noord-Brabant en de Achterhoek. Wat de uiteindelijke impact zal zijn op de oogst van bijvoorbeeld aardappelen, suikerbieten en uien is volgens Ten Cate nog lastig in te schatten, want er is nog zogeheten nagroei van gewassen. De forse regenval van de afgelopen dagen kan volgens hem nog wel enigszins helpen met die nagroei, maar dat de oogst minder zal zijn staat wel vast. "Het is allemaal best wel zorgelijk", concludeert Ten Cate.