Boete netbeheerder Liander voor te late aansluiting blijft staan

DEN HAAG (ANP) - Een boete die netbeheerder Liander kreeg voor het niet tijdig aansluiten van een snellaadstation van Fastned blijft staan. Toezichthouder Autoriteit Consument & Markt (ACM) legde Liander een boete van 50.000 euro op, waartegen de netbeheerder in beroep ging. De ACM liet zich door de argumenten van Liander niet overtuigen en dus blijft het bedrag van de boete onveranderd.

Liander sloot het station van Fastned in Muiden niet binnen de wettelijke termijn van 18 weken aan. Na een klacht van Fastned tikte de toezichthouder Liander op de vingers. "Partijen moeten tijdig toegang krijgen tot het net. Dat is een kerntaak van de netbeheerder. Een latere aansluiting kan leiden tot vertraging bij bijvoorbeeld bouwprojecten of bedrijfsuitbreidingen en daarmee tot schade bij de netgebruikers", liet ACM-bestuurslid Henk Don in de zomer van 2019 weten.

In het beroep voerde Liander aan dat de ACM de regels te letterlijk aanhield en dat ze anders bedoeld waren. De waakhond vond daar geen bewijs voor en wees ook op eerdere beslissingen van het College van Beroep voor het bedrijfsleven die de lezing van de ACM ondersteunden.

Netbeheerders klagen al enige tijd dat de termijn van 18 weken soms simpelweg niet haalbaar is. Het aantal aanvragen voor nieuwe aansluitingen op het stroomnet is hoog en er is een tekort aan technisch personeel.