Borsele: bewoners goed informeren bij komst kerncentrales

BORSELE (ANP) - Als het kabinet definitief ervoor kiest om in het dorp Borssele (Zeeland) twee nieuwe kerncentrales te bouwen, dan moeten inwoners zo goed mogelijk op de hoogte worden gehouden welke gevolgen dat voor ze heeft, zegt burgemeester Gerben Dijksterhuis van de gemeente Borsele. Vrijdag werd bekend dat het kabinet de voorkeur geeft aan Borssele voor de komst van de nieuwe kerncentrales.

"We snappen dat naar Borsele gekeken wordt want we wonen al 50 jaar naast een kerncentrale. Maar er zijn ook veel zorgen", zegt Dijksterhuis. Volgens de burgemeester kijken inwoners niet op van de komst van nieuwe kerncentrales in hun gemeente, maar willen ze vooral weten wat voor effect dat op onder andere de leefkwaliteit zal hebben. Zo willen inwoners volgens Dijksterhuis absoluut geen koeltorens of hoogspanningsleiding in de gemeente. Dijksterhuis: "dat zijn wel effecten waar we ons zorgen om maken en dat doet iets met de leefkwaliteit in de dorpen."

De burgemeester is blij dat er vanuit de de overheid een participatieplan komt waarbij burgers, gemeenten en andere belanghebbenden de kans krijgen om hun mening te geven. Hij vindt het belangrijk dat er serieus naar de belangen van de bewoners wordt gekeken, ondanks de plannen van het kabinet om versneld aan de slag te gaan met de bouw van de centrales.

Tijdsdruk

Dijksterhuis: "Ik snap de tijdsdruk om het zo snel mogelijk te doen, maar het is wel belangrijk dat er tijd voor wordt genomen. Als Borssele als locatie wordt genoemd, dan willen we in dat hele traject meekijken om de belangen van onze inwoners mee te krijgen."

Het kabinet wil in 2035 twee nieuwe kerncentrales. Daarbij gaat de voorkeur uit naar het Zeeuwse dorp Borssele. Rotterdam wordt als alternatieve locatie gezien. Pas eind 2024 wordt er definitief een besluit genomen over de locatie. Daarvoor zal het kabinet eerst onderzoek doen naar het draagvlak in de gemeenten en welke gevolgen de kerncentrales op de omgeving hebben.