Bouwers kunnen subsidie krijgen voor schonere bouwmachines

DEN HAAG (ANP) - Bouwers kunnen subsidie krijgen voor de aanschaf van schonere bouwmachines, zoals graaf- of heimachines. Ook kunnen ze van het geld bestaand materiaal laten ombouwen, zodat machines bijvoorbeeld op waterstof of elektriciteit draaien en niet meer op diesel. Het kabinet wil zo de uitstoot van stikstof en CO2 naar beneden brengen, schrijft demissionair staatssecretaris Steven van Weyenberg (Infrastructuur en Waterstaat) in een brief aan de Tweede Kamer.

Ondernemers kunnen tot 40 procent van de gemaakte kosten terugkrijgen en in het mkb gaat het om 50 procent. De subsidie is vanaf volgend voorjaar beschikbaar en bedraagt voor 2022 in totaal 20 miljoen euro. Tot en met 2030 trekt het kabinet er in totaal 270 miljoen euro voor uit.

Eerder had het kabinet al een maatregelenpakket aangekondigd om de stikstofuitstoot terug te dringen. Uit dat pakket wordt deze subsidie betaald. De bouw moet vanaf 2030 60 procent minder stikstof en 0,4 megaton minder stikstof uitstoten.