Brabantse knelpunten elektriciteitsnetwerk in kaart gebracht

DEN BOSCH (ANP) - In Brabant zijn de knelpunten in het elektriciteitsnetwerk voor de middellange termijn in kaart gebracht. Het gaat daarbij om knelpunten waarmee netbeheerders volgens de provincie in hun bestaande investeringsplannen onvoldoende rekening hebben gehouden. Brabantse gemeenten, waterschappen en de regionale en landelijke netbeheerders, Enexis en Tennet, hebben per regio in kaart gebracht welke ontwikkelingen en projecten straks gaan leiden tot een andere of grotere energievraag. De inventarisatie is nodig om later dit voorjaar een Provinciaal Meerjarenprogramma Infrastructuur Energie en Klimaat (PMIEK) op te stellen.

Mede door de oorlog in de Oekraïne en de hoge gasprijzen schakelt de industrie versneld over naar elektriciteit. De knelpunten worden verder veroorzaakt door de snelle toename van elektrisch vervoer en de geplande woningbouw. Alleen al in de regio Eindhoven moeten voor 2040 zo'n 60.000 tot 65.000 woningen gebouwd worden. Metropoolregio Eindhoven koerst op duurzame energieopwekking, uitbreiding en verduurzaming van bedrijventerreinen. Dat raakt hoogspanningsstations in Helmond-Zuid, Eindhoven-Zuid en Hapert, en er moet een hoogspanningsstation bij in Oirschot.

Er dreigen verder problemen met de stroomvoorziening vanuit hoogspannings- en middenspannings­stations in de regio Bergen op Zoom-Roosendaal, Breda, Tilburg, Oss en Meijerijstad. De knelpunten ontstaan door de verhoogde vraag vanuit industrie, laadpalen, uitbreiding en verduurzaming van industrieterreinen en woningbouw.

Het nu in kaart brengen van de knelpunten is niet bedoeld om de actuele problemen rond het elektriciteitsnet op te lossen. Hoe dat moet is uitgestippeld in het Landelijk Actieprogramma Netcongestie. Daaraan werken in Brabant provincie, gemeenten en netbeheerders samen in de Taskforce Netschaarste. Wat nu in kaart is gebracht moet inzicht geven in de middellange termijn en de problemen die zich dan voordoen.