Britse toezichthouders worstelen nog altijd met brexit-impact

LONDEN (ANP/BLOOMBERG) - Verschillende Britse regelgevende instanties worstelen nog altijd met de impact van de brexit. Zo kampen ze aanhoudend met tekorten aan personeel. Ook ontbreken veelal nog gegevens die nodig zijn om hun werk goed uit te kunnen voeren. Verder zou er ook geen duidelijke langetermijnplanning zijn, staat in een rapport van de National Audit Office.

Toezichthouders als de mededingingswaakhond CMA, de voedsel- en warenautoriteit FSA en HSE, de instantie die toeziet op de nationale gezondheid en veiligheid op het werk, hebben er door de brexit extra werkzaamheden bijgekregen. Daarvoor hebben de drie ook extra financiering ontvangen. Het personeelsbestand is ook uitgebreid. Evengoed is het voor de autoriteiten een uitdaging om mensen met specialistische vaardigheden aan te trekken.

Bij de CMA was in maart maar een kwart van de vacatures voor juridische functies ingevuld. De dienst moet al geruime tijd met de particuliere sector concurreren in de zoektocht en het behouden van personeel met juridische, economische en digitale vaardigheden voor werkzaamheden op het gebied van mededinging en fusies. Bij de FSA en de HSE is er vooral een tekort aan toxicologen, mensen die bestuderen wat de effecten zijn van chemische stoffen op het milieu en de gezondheid van mensen en dieren.

Volgens het rapport kunnen door de problemen besluiten over regelgeving worden vertraagd. Ook boeten de diensten in aan vermogen om risico's te beoordelen. Daarbij speelt mee dat ze geen toegang meer hebben tot gegevens- en informatie-uitwisselingsregelingen met autoriteiten in de EU. In het verslag wordt ook vermeld dat de pandemie en brexit de langetermijnplanning hebben bemoeilijkt.