Bruins: goede aanknopingspunten in OVV-rapport

DEN HAAG (ANP) - Het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) over de voedselveiligheid biedt volgens minister Bruno Bruins (Volksgezondheid) "goede aanknopingspunten ter versterking van het voedselveiligheidsysteem". Volgens het rapport schiet de controle op de voedselveiligheid in ons land tekort.

De wereldwijde handel en productie van voedsel compliceert de controle, aldus de OVV. De huidige manier van voedselcontrole is te versnipperd. De NVWA heeft onvoldoende middelen en deskundigheid om opkomende voedselveiligheidsrisico's in beeld te brengen. De OVV adviseert daarom een "gezaghebbende" instelling op te zetten die sneller kan reageren op nieuwe incidenten.

Volgens Bruins zijn de aanbevelingen "een goede aanvulling op de adviezen die we vorig jaar hebben gekregen van de commissie-Sorgdrager. Die adviezen hebben inmiddels tot een groot aantal acties geleid om het voedselveiligheidssysteem verder te verbeteren". Sorgdrager onderzocht het schandaal met vervuilde eieren, de fipronil-affaire.

Signalen

"Hoe vroeger je signalen oppikt, hoe beter je grote incidenten en crises kunt voorkomen. Dat is ook een les die we hebben geleerd van het fipronil-incident", aldus Bruins. "Verder is het heel belangrijk om snel de juiste mensen bij de betrokken partijen te vinden, en om elkaar goed te informeren. Zo is bijvoorbeeld het proces voor het oppikken van signalen verbeterd en komen signalen nu beter bij elkaar op één centraal punt binnen de NVWA."

De NVWA wil niet inhoudelijk reageren op het OVV-rapport.