CBS: in juli overleden veel bewoners instellingen en 80-plussers

DEN HAAG (ANP) - Het aantal mensen dat maandelijks overlijdt, lag ook vorige maand weer hoger dan verwacht. Net als in mei en juni was er sprake van oversterfte, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De oversterfte werd veroorzaakt doordat meer bewoners van verpleeghuizen en instellingen voor gehandicaptenzorg en meer 80-plussers overleden dan verwacht.

In alle kalenderweken van juli (4 tot en met 31 juli) gingen er meer mensen dood dan op basis van de cijfers over 2015 tot en met 2019 - dus voor de coronapandemie - werd verwacht. In heel juli overleden in totaal zo'n 12.400 mensen. De oversterfte komt uit op ongeveer 1350 mensen en was daarmee in juli hoger dan in juni. Toen was ook al sprake van oversterfte.

Het CBS weet nog niet wat de reden is van de extra sterfgevallen, omdat het de doodsoorzaken pas later ontvangt. Op dit moment zijn voor alle overledenen tot en met maart van dit jaar de doodsoorzaken bekend. De coronapandemie en de griepgolf waren de twee voornaamste redenen voor de oversterfte tot en met die maand.