CDA’er Boswijk ‘gefrustreerd’ dat boerenkiezers weglopen

DEN HAAG (ANP) - CDA-Kamerlid Derk Boswijk zegt dat hij "boos en gefrustreerd" is na het kennisnemen van een peiling van de Volkskrant, waaruit naar voren komt dat nog maar 4 procent van de boeren op het CDA zou stemmen. Ze zouden massaal (68 procent) overstappen naar de BoerBurgerBeweging (BBB) van Caroline van der Plas.

In een vraaggesprek met de Volkskrant verklaart Boswijk, landbouwwoordvoerder voor de christen-democraten, het negatieve sentiment onder de boeren als volgt: "Ik denk dat wij als CDA te lang iedereen te vriend hebben willen houden. Waardoor uiteindelijk iedereen boos op je is. Wij als CDA hebben gezegd: we willen geen halvering van de veestapel. Maar wat we dan wel willen hebben we niet gezegd. Zonder visie verwildert het volk."

Hij meent dat partijen als BBB "gemakkelijke antwoorden op complexe vraagstukken propageren. Ik snap dat boeren boos zijn op de politiek en stemmen op partijen die inspelen op het sentiment dat boeren een oor wordt aangenaaid." Maar volgens de CDA'er zit de oplossing niet in activisme. "Je moet je als sector realiseren dat het geen zin heeft telkens met je trekker naar Den Haag te komen. Die reflectie zie ik vooral in activistische boerengroepen te weinig."

Nieuw verdienmodel

"De uitdaging is hoe we gaan regelen dat we het stikstofprobleem en de achteruitgang van de natuur aanpakken en tegelijkertijd de boeren een nieuw verdienmodel krijgen", aldus Boswijk in de Volkskrant.

Uit de peiling die de krant door I&O Research heeft laten uitvoeren onder 981 agrariërs komt naar voren dat deze bijster weinig vertrouwen hebben in de landelijke overheid, het RIVM, premier Mark Rutte, het ministerie van Landbouw en de minister op dat departement, Carola Schouten. De boerenorganisaties LTO Nederland en Farmers Defence Force kunnen rekenen op meer vertrouwen.