ChristenUnie maakt bekend wie nieuwe minister van Landbouw wordt

DEN HAAG (ANP) - De ChristenUnie maakt bekend wie de nieuwe minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) wordt. Er moest een opvolger gevonden worden voor Henk Staghouwer, die vorige maand terugtrad omdat hij zichzelf niet de juiste persoon vond om leiding te geven "aan de opgaven die er liggen". Hij lag ook slecht in de Tweede Kamer.

Het ministerie van LNV is een politiek gevoelige post. Het kabinet probeert ervoor te zorgen dat er veel minder stikstof uitgestoten wordt met nieuw, streng beleid waar veel protest tegen is. De hoofdmoot van dat werk wordt verricht door een aparte minister, Christianne van der Wal (Natuur en Stikstof). De minister van Landbouw speelt wel een belangrijke rol in de manier waarop boeren in de toekomst hun werk moeten doen, bijvoorbeeld op het vlak van kringlooplandbouw.

Voor het ministerschap is nog geen duidelijke favoriet in beeld. Wel was van meet af aan helder dat de bewindspersoon weer uit de ChristenUnie zou komen. Een van de eerste stukken op het bureau van de nieuwe minister, zullen de langverwachte bevindingen van stikstofbemiddelaar Johan Remkes bevatten. Hij brengt woensdag zijn conclusies van de gesprekken onder zijn leiding tussen het kabinet, boeren en andere betrokkenen bij het stikstofdossier naar buiten.

Sinds het aftreden van Staghouwer werd het ministerie tijdelijk geleid door Carola Schouten. Zij was in het vorige kabinet ook minister van LNV. In dit kabinet is Schouten namens de ChristenUnie tevens vicepremier en minister voor Armoedebestrijding, Participatie en Pensioenen.