Coalitiepartijen willen begroting met 2 miljard aanpassen

DEN HAAG (ANP) - Partijen van de voormalige regeringscoalitie willen 2 miljard euro extra uittrekken voor onder meer de woningmarkt, lerarensalarissen en de veiligheid. VVD heeft een motie ingediend om dit mogelijk te maken, met steun van D66, CDA en ChristenUnie.

Het geld is bedoeld om de verhuurderheffing te verlagen (500 miljoen), de loonkloof tussen het primair en voortgezet onderwijs te verkleinen (500 miljoen) en de energierekening te verlagen (500 miljoen). Ook gaat er extra geld naar defensie (300 miljoen) en veiligheid (200 miljoen).

Oorspronkelijk was de inzet van de VVD om de begroting met 1 miljard euro 'bij te plussen'. Dat bedrag wordt nu dus verdubbeld.

Ongeveer een miljard euro komt uit een maatregel die eerder in de begroting stond voor het bedrijfsleven, de zogenoemde Baangerelateerde Investeringskorting (BIK). Zo'n 700 miljoen euro komt uit een renteaftrekregeling voor grote bedrijven. Daarnaast laat het demissionaire kabinet het begrotingstekort met zo'n 300 miljoen euro oplopen.