Comité aan de slag met complexe invulling klimaatschadefonds

NEW YORK (ANP) - Het internationale comité dat concrete voorstellen moet doen voor het op te richten fonds voor klimaatschade, is vanaf maandag voor het eerst bijeen. "Jullie zijn niet alleen hier om een fonds op te zetten, het gaat om iets veel groters: een reddingslijn voor kwetsbare mensen en plaatsen", gaf VN-klimaatchef Simon Stiell de leden mee bij de opening van de vergadering. Die wordt gehouden in het Egyptische Luxor.

Tijdens de VN-klimaattop die eind vorig jaar in Egypte werd gehouden, spraken landen af dat er een fonds moet komen dat schade die aan klimaatverandering te wijten is gaat vergoeden. Zo'n fonds is een vurige wens van vooral kwetsbare landen op het zuidelijk halfrond. Zij hebben nu al veel te maken met schade die samenhangt met de oplopende temperaturen op aarde, terwijl ze zelf maar relatief weinig hebben bijgedragen aan de uitstoot van broeikasgassen die de opwarming volgens wetenschappers veroorzaakt.

Op de top werd alleen het principiële besluit genomen dat er een fonds moet komen. Veel vragen staan nog open, bijvoorbeeld hoeveel geld er in dat fonds moet worden gestopt, wie welk aandeel daarvan moet betalen en wat de voorwaarden zijn voor uitkeringen.

Uiteenlopende problemen

Wetenschappers brengen uiteenlopende problemen in verband met klimaatverandering, van overstromingen tot droogte en extreme weersverschijnselen zoals hevige stormen. Het is echter vaak ingewikkeld om onomstotelijk vast te stellen dat een gebeurtenis een direct gevolg is van de opwarming van de aarde. Het comité zal hier voorstellen over moeten doen voor de volgende klimaattop. Die wordt eind dit jaar gehouden in Dubai. Alleen als alle lidstaten die meepraten het eens worden, is een plan kansrijk.

Het comité krijgt hulp van buitenaf. Zo is een team samengesteld van financiële specialisten van verschillende VN-organisaties. "Er is een hoop werk te doen en weinig tijd", zei Stiell tegen het comité. Hij riep de leden dan ook op om "creatief en constructief" aan de slag te gaan.