Coördinator: hardere aanpak antisemitisme in stadions en online

DEN HAAG (ANP) - De speciale coördinator die namens het ministerie van Justitie en Veiligheid antisemitisme moet tegengaan, vindt dat er meer aandacht moet komen voor antisemitische uitingen op internet. Ook wil hij regelen dat spreekkoren in voetbalstadions harder worden aangepakt. Dat staat in het werkplan voor de komende jaren dat hij aan de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Nationaal Coördinator Antisemitismebestrijding (NCAB) Eddo Verdoner wil op allerlei terreinen dat de aanpak aangescherpt wordt. De spreekkoren in stadions moeten wat hem betreft tegengegaan worden met gezichtsherkenning en het sneller stilleggen van wedstrijden. Online moeten platforms waar antisemitisme te vinden is harder aangepakt worden. De verkoop van bijvoorbeeld nazi-militaria moet tegengegaan worden.

"Antisemitisme vindt een voedingsbodem in rechts-, links- en religieus extremisme en is helaas een alledaags onderdeel van onze samenleving", schrijft de coördinator. 71 procent van de Joodse Nederlanders probeert zijn Joodse identiteit soms te verbergen uit vrees voor zijn veiligheid, bijvoorbeeld door geen keppeltje te dragen.

Corona en antisemitisme

Corona heeft volgens de NCAB antisemitisme verergerd. "Tijdens de Covid-19-pandemie werden de coronamaatregelen door sommigen gelijkgesteld aan de Holocaust. Het bagatelliseren, verdraaien of ontkennen van de Holocaust kan Jodenhaat voeden en brengt schade aan de collectieve herinnering aan de Holocaust."

Om antisemitisme goed aan te kunnen pakken, moet volgens de coördinator beter in kaart gebracht worden hoe antisemitisme in Nederland er precies uitziet. Hij pleit voor structurele monitoring. Ook wil hij in gesprek met de politie en de burgemeesters om antisemitische uitlatingen bij demonstraties beter te kunnen bestrijden. Daders komen er in het algemeen volgens de coördinator nog te vaak mee weg. Slachtoffers moeten zich volgens hem beter begrepen en serieus genomen voelen.

Meer zichtbaarheid

De coördinator pleit verder voor meer zichtbaarheid van de Joodse cultuur. Dat moet onder meer gebeuren door die onder de aandacht te brengen bij jongeren, maar ook door culturele organisaties te steunen.