CPB: afname wereldhandel in maart nog beperkt

DEN HAAG (ANP) - De wereldhandel was in maart onder druk van de coronacrisis 1,4 procent lager dan in februari, meldt het Centraal Planbureau (CPB). Deze daling is nauwelijks groter dan in januari en februari, toen de wereldhandel ook al gemiddeld met 1,2 procent afnam.

Ook de daling van de industriële productie met 0,2 procent was in lijn met de voorgaande maanden. Wel was er volgens de rekenmeesters van het CPB sprake van grote regionale verschillen. Vooral in Europa bleek de terugval sterk, met een afname van de handel met meer dan 7 procent en een afname van de industriële productie met ruim 12 procent. In China veerden handel en productie in maart juist op, na een scherpe daling in januari en een consolidatie in februari.

Het planbureau voorziet voor april en mei over de gehele linie een sterkere daling van de handel en productie in de wereld, in lijn met de aanscherping van de coronamaatregelen in veel regio’s.