CPB: vooruitzichten Nederlandse economie zien er gunstig uit

DEN HAAG (ANP) - De Nederlandse economie herstelt zich naar verwachting snel, nu het aantal coronabesmettingen afneemt en de vaccinatiegraad toeneemt. Volgens een nieuwe raming van het Centraal Planbureau (CPB) zal de economische groei zowel dit jaar als volgend jaar boven de 3 procent uitkomen. Daarnaast zal de werkloosheid komende jaren waarschijnlijk niet heel hard oplopen. De permanente economische schade van de coronapandemie lijkt daarmee beperkt te blijven, aldus de belangrijke adviseur van het kabinet.

Voor dit jaar voorziet het CPB 3,2 procent groei, gevolgd door een plus van 3,3 procent volgend jaar. De werkloosheid komt dit jaar waarschijnlijk uit op 3,6 procent en zal volgend jaar toenemen tot 4,1 procent van de beroepsbevolking.

CPB-directeur Pieter Hasekamp constateert dat het steunbeleid van de overheid goed heeft gewerkt om de effecten op de arbeidsmarkt en de productie te dempen en grote permanente schade te voorkomen. "De Nederlandse economie staat er ondanks de coronapandemie relatief goed voor", vindt hij. Het herstelbeleid van de overheid moet zich volgens Hasekamp nu richten op wat hij noemt het "faciliteren van aanpassingen in de economie". Daarbij verwijst hij ook naar langetermijnuitdagingen op het terrein van klimaat, onderwijs, wonen en de arbeidsmarkt.