Curaçao nog niet gedwongen te bezuinigen

DEN HAAG (ANP) - Curaçao wordt nog niet gedwongen te bezuinigen om zijn begroting op orde te brengen. De gezamenlijke ministerraad van Europees en Caribisch Nederland heeft besloten het eiland nu nog geen zogeheten aanwijzing te geven, hoewel dat wel werd verwacht. De partijen praten volgende maand verder.

Toen Curaçao in 2010 een zelfstandig land werd, maakten Nederland en het eilandbestuur afspraken over het beheer van de schatkist. In ruil daarvoor schold Nederland de schulden van Curaçao kwijt. Maar het eiland houdt zich al jaren niet aan die afspraken, heeft grote begrotingstekorten en trekt zich niets aan van de toezichthouder die is aangesteld. Voor dit jaar dreigt een tekort van 50 miljoen euro.

De minister-president van Curaçao reisde deze week naar Den Haag om een aanwijzing af te wenden, en is daar dus in geslaagd.