CvdM: onderzoek naar processen rond belangenverstrengeling NPO

HILVERSUM (ANP) - Het Commissariaat voor de Media (CvdM) begint een breed onderzoek naar de borging van processen bij de NPO en landelijke publieke omroepen die belangenverstrengeling moeten voorkomen. Dat heeft de toezichthouder donderdag bekendgemaakt. De aanleiding voor het onderzoek zijn "signalen in de afgelopen periode".

Het onderzoek richt zich volgens het Commissariaat op de processen die belangenverstrengeling of de schijn van belangenverstrengeling moeten voorkomen. Het gaat dan bijvoorbeeld om persoonlijke- en werkrelaties tussen beleidsbepalende functionarissen van de NPO en personen in relevante functies buiten de publieke omroep.

Het Commissariaat betrekt bij het onderzoek mogelijk de uitkomsten van het onderzoek dat de Auditdienst Rijk recent instelde naar de gang van zaken rond een melding van een klokkenluider bij de NPO. Deze maakte melding over constructies waarbij het salarisplafond in de publieke omroep zou worden ontweken. In deze kwestie speelde dat toenmalig NPO-baas Shula Rijxman goed bevriend was met de hoogste ambtenaar van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.