D66 en CDA: snel plan van kabinet tegen tekorten arbeidsmarkt

DEN HAAG (ANP) - Coalitiepartijen CDA en D66 willen dat het kabinet "op korte termijn" komt met een aanpak om arbeidsmarkttekorten aan te pakken. Deze aanpak moet zich specifiek richten op wonen, zorg, onderwijs en klimaat. Nog voor de zomerstop van het parlement moeten de plannen er zijn, eisen de partijen.

Het tekort aan arbeidskrachten is een van de grote problemen waar het kabinet op zal stuiten. Het coalitieakkoord staat vol ambities op het gebied van klimaat, stikstof en het onderwijs, maar het Centraal Planbureau waarschuwde al dat Rutte IV de geplande miljarden waarschijnlijk niet uitgegeven krijgt, omdat er niet genoeg handen zijn om de plannen uit te voeren.

Rutte zei in het debat al "alle bestaande instrumenten" in te zetten om het tekort op de arbeidsmarkt tegen te gaan.