D66: geef iedereen in bijstand recht op hulp

DEN HAAG (ANP) - Regeringspartij D66 wil dat iedereen in de bijstand wettelijk recht krijgt op hulp. Gemeenten dreigen door de huidige wet vooral langdurig werklozen uit het oog te verliezen.

Als het aan D66-Kamerlid Rens Raemakers ligt, worden gemeenten verplicht bijstandsgerechtigden veel actiever te ondersteunen. Gemeenten zouden bijstandsontvangers hulp moeten bieden met toegang tot een woning, schuldhulp of taalcursussen.

Maar ook de mogelijke tegenprestatie in de vorm van vrijwilligerswerk, die nu al "prominent in de wet staat", moet in de praktijk vaker daadwerkelijk worden gevraagd. De tegenprestatie kan gemeenten ook helpen bijstandsgerechtigden "te activeren".

Minder afhankelijk worden

Met een wetswijziging wil D66 ervoor zorgen dat iedere bijstandsgerechtigde ook recht krijgt op hulp. "We willen dat elke gemeente met de hele bijstandspopulatie aan de slag gaat", aldus Raemakers.

Momenteel trekken veel gemeenten juist aan de bel vanwege financiële tekorten die op korte termijn dreigen. Het voorstel van Raemakers betekent volgens hemzelf niet dat gemeenten verder in de problemen komen.

"Ik denk dat dit geld gaat opleveren uiteindelijk", aldus het Kamerlid. Hij hoopt vooral dat minder mensen afhankelijk worden van de bijstand, en juist een bijdrage leveren door aan het werk te gaan. Ook zou het voorstel ervoor zorgen dat er minder kinderen in de jeugdzorg terechtkomen.