D66 wil dat minister zich niet meer met strafzaken mag bemoeien

DEN HAAG (ANP) - D66 wil dat de minister van Justitie zich niet langer kan bemoeien met individuele strafzaken. Onder meer de 'minder Marokkanen-zaak' tegen PVV-leider Geert Wilders en de zaak tegen Shell wegens corruptie in Nigeria, waarbij respectievelijk justitieministers Ivo Opstelten en Ferd Grapperhaus betrokken waren, leidden volgens de partij tot "tot vragen en wantrouwen".

Een justitieminister is politiek verantwoordelijk voor het Openbaar Ministerie (OM) en kan het nu nog wel vragen informatie uit bepaalde zaken te delen of het bevelen wel of niet tot vervolging over te gaan. Deze zogeheten 'aanwijzingsbevoegdheid' van de minister moet van tafel, vindt D66-Kamerlid Maarten Groothuizen. Hij vindt het "niet te rechtvaardigen dat een politiek ambtsdrager als de minister zich kan mengen in een individuele strafzaak". Met het plan van D66 zou ook de informatieplicht van het OM naar de minister komen te vervallen.

Internationaal roept deze gang van zaken ook vragen op, schrijft de partij. Zo had het Europese Hof van Justitie twijfels over de onafhankelijkheid van het OM, waarna het niet langer Europese arrestatiebevelen (EAB) mocht uitvaardigen. Die bevoegdheid ligt inmiddels bij de rechter-commissaris.

Tijdens zijn strafproces in de 'minder Marokkanen-zaak' betoogde Wilders dat het om een politiek proces ging, ingegeven door de VVD-minister Ivo Opstelten. Het OM heeft dit meerdere keren met klem tegengesproken.