De Volksbank moet loon ontslagen financieel directeur doorbetalen

ARNHEM (ANP) - De Volksbank, het financiële concern achter merken als SNS en RegioBank, moet zijn vorig jaar ontslagen financieel directeur Pieter Veuger langer loon doorbetalen. Dit heeft het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden beslist in een door de ex-bestuurder aangespannen beroepszaak.

Een lagere rechter besliste eerder nog dat hij, ondanks een ziekmelding, terecht was ontslagen. Het hof ziet dat anders en stelt dat Veuger zich op het opzegverbod tijdens ziekte kon beroepen. Volgens de uitspraak begon de ontslagprocedure van de financieel directeur met een uitnodigingsbrief van de raad van commissarissen voor een bijeenkomst met op de agenda het ontslag van Veuger. De man in kwestie had zich evenwel een dag voor hij die brief ontving ziek gemeld.

Het ontslag van Veuger kwam vorig jaar op een moment dat hij pas een aantal maanden in dienst was. Later vertrok ook operationeel directeur Mirjam Verhoeven, na meningsverschillen over de gang van zaken, het te voeren beleid en de te volgen koers. En dit jaar kondigde president-commissaris Jan van Rutte aan de bank nog voor het aflopen van zijn tweede termijn te zullen verlaten. De onrust bij de Volksbank ligt gevoelig, omdat de bank nog altijd in staatshanden is.