Deel garnalenvissers Waddenzee laat zich uitkopen

LEEUWARDEN (ANP) - Negentien garnalenvissers hebben afgelopen maand hun visvergunning aangeboden voor de opkoopregeling van het Waddenfonds. Dat fonds had 10 miljoen euro beschikbaar gesteld om vergunningen van de vissers uit te kopen. Daardoor kunnen delen van de Waddenzee worden gesloten voor de garnalenvisserij.

Voorzitter Cees Loggen van het Waddenfonds spreekt van "grote belangstelling". De aangeboden vergunning zijn goed voor 10,3 miljoen euro. De komende tijd zal het fonds beoordelen welke vissers in aanmerking komen voor de opkoopregeling. Op dit moment zijn er in totaal 89 geldige vergunningen voor de garnalenvisserij in de Waddenzee in omloop.

Het doel van de regeling is om de druk van de garnalenvisserij in de Waddenzee te verminderen, zodat het bodemleven de kans krijgt zich te herstellen. Daarnaast moet het opkopen van vergunningen de resterende vissers meer perspectief bieden in de niet gesloten gebieden. De regeling moet ertoe leiden dat naar schatting ruim 11 procent van de visgronden voor garnalen in de Waddenzee wordt gesloten. Omgerekend gaat het om een oppervlakte van ruim 9300 hectare.

Het Waddenfonds is in 2007 opgericht voor een periode van twintig jaar. In totaal besteedt het fonds in die periode 600 miljoen euro om de kwetsbare natuur in het Waddengebied te versterken, maar ook de plaatselijke economie. De opkoopregeling vloeit voort uit afspraken tussen overheden en visserij- en natuurorganisaties die hierover in het Convenant Viswad afspraken hebben gemaakt.