Defensie past werkwijze aan na ophef omstreden dataverzameling

DEN HAAG (ANP) - Defensie gaat de werkwijze omtrent persoonsgegevens aanpassen, nadat vorig jaar ophef was ontstaan over een eenheid die op grote schaal persoonsdata verzamelde om onrust over corona in kaart te brengen. Het zogeheten Land Information Manoeuvre Centre (LIMC) volgde onder meer coronakritische groepen zoals Viruswaarheid en Gele Hesjes. De grote hoeveelheden data die de eenheid verzamelde, belandden in een computersysteem dat sociale onrust moest voorspellen, meldde NRC in november vorig jaar.

Nu gaat Defensie al voorafgaand controleren of een operatie voldoet aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AGV). Dat doet het ministerie in navolging van een onderzoek, waarin meerdere aanbevelingen worden gedaan om beter met persoonsgegevens om te gaan. Ook komt er een extern onderzoek naar de naleving van de AVG-richtlijnen bij verschillende onderdelen van Defensie. Verder wordt de "versnipperde informatie" over hoe om te gaan met de AVG meer bij elkaar gebracht, laat een woordvoerder van het ministerie weten.

De onderzoekers stellen dat de medewerkers van het LIMC "te goeder trouw" hebben gehandeld en niet bewust de AVG hebben overtreden. De medewerkers zouden "onjuist advies" over de privacywet hebben gekregen, waardoor zij ten onrechte dachten de persoonsgegevens in rapportages op te kunnen nemen. Maar hier was geen wettelijke grondslag voor.

Essentieel

Het onderzoek kwam na de onthullingen van NRC over de omstreden werkwijze van het LIMC. Ongeveer twee weken na de publicatie stopte het LIMC tijdelijk met het verzamelen van data. Dat blijft zo tot nader order, aldus de woordvoerder.

Volgens demissionair defensieminister Ank Bijleveld is het voor Defensie "essentieel om informatiegestuurd op te treden" en is het daarbij "onvermijdelijk" dat persoonsgegevens worden verwerkt. Wel is het "cruciaal dat we ons daarbij steeds aan wet- en regelgeving houden", zegt Bijleveld.