‘Democraten en Republikeinen gaan macht in Senaat delen’

WASHINGTON (ANP) - De Amerikaanse Senaat, waarin in de nieuwe samenstelling zowel de Democraten als de Republikeinen 50 zetels hebben, wordt komende jaren georganiseerd op basis van een eerlijke verdeling, zijn de Democratische fractieleider Chuck Schumer en de Republikeinse fractieleider Mitch McConnell overeengekomen. In 2001, toen de verhouding ook al 50-50 was, werd er een soortgelijk pact gesloten.

De Democraten zullen de voorzitterschappen van de senaatscommissies in handen krijgen en zodoende over het vergaderschema van de Senaat gaan. Beide partijen zullen echter even veel leden van de senaatscommissies leveren, zeggen ingewijden tegen nieuwszender CNN. De Senaat moet zelf nog akkoord gaan met de plannen. Dat wordt verwacht nadat Schumer en McConnell hun overeenkomst hebben gepresenteerd.

Schumer en McConnell spraken ook over de benoemingen van de ministers van de regering-Biden. Die moeten voor benoeming door een Senaatsmeerderheid worden goedgekeurd. De twee hebben afgesproken dat het benoemingsproces in de senaat vlot zal verlopen.

Een woordvoerder van Schumer vertelde na de bijeenkomst dat de fractievoorzitters ook vooruitgang hebben geboekt wat betreft de impeachmentprocedure tegen scheidend president Donald Trump. Onlangs keurde het Huis van Afgevaardigden, de aanklacht goed, waarover nu de Senaat zich moet gaan buigen. Inzet daarbij wordt met name of Trump zich in de toekomst nog kandidaat kan stellen voor het presidentschap.