Dit jaar al extra geld voor lagere werkdruk op universiteiten

DEN HAAG (ANP) - Universiteiten en academische ziekenhuizen krijgen al dit najaar het eerste deel van de 200 miljoen euro die ze vanaf volgend jaar mochten investeren. Minister Robbert Dijkgraaf (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) vindt de voorstellen die zij hebben ingediend goed genoeg. De pot geld is bedoeld om de enorme werkdruk te verminderen.

Het kabinet geeft 200 miljoen euro per jaar om de universiteiten te helpen om meer mensen in te huren voor onderwijs en onderzoek. Het eerste deel, 60 miljoen euro, gaat echter ook naar betere "samenhang en samenwerking tussen onderwijs en onderzoek". Een ander deel is bestemd om meer mensen een vast contract te kunnen aanbieden.

De universiteiten moeten volgens de minister beter samenwerken om beter te worden in "taakverdeling en profilering". Daarmee wordt bedoeld dat ze zich op bepaalde thema's gaan richten. "Want niet iedereen moet alles willen doen. Zodat we de juiste kennis op de juiste plek hebben en daardoor, ook internationaal, voorop blijven lopen", aldus Dijkgraaf. Per sector (techniek, medisch, bètawetenschappen en sociale en geesteswetenschappen) is daarvoor een aantal hoofdthema's geselecteerd.

Dijkgraaf is over de plannen geadviseerd door een speciale commissie, de Nationale Commissie Sectorplannen (NCSP). Die komt in het voorjaar met een advies over de besteding van de overige 140 miljoen euro die in 2023 beschikbaar is.