DNB: bank en verzekeraar vaak nog blind voor risico’s vergroening

AMSTERDAM (ANP) - Banken, verzekeraars en pensioenfondsen moeten duurzaamheidsrisico's beter in kaart brengen en ook maatregelen nemen om die zoveel mogelijk te beperken. Die oproep doet De Nederlandsche Bank (DNB) nadat de toezichthouder in een onderzoek had gemerkt dat de meeste financiële instellingen nog te weinig aandacht geven aan risico's die ontstaan door de vergroening van de samenleving.

Daarbij valt bijvoorbeeld te denken aan het feit dat investeringen veel minder waard worden als bepaalde sectoren minder gewenst zijn of er minder vraag naar producten is. Dit zou bijvoorbeeld kunnen gebeuren met de winning of verkoop van fossiele brandstoffen. Ook kunnen bedrijven die geld geleend hebben last krijgen van de gevolgen van de klimaatverandering, bijvoorbeeld omdat de grondstoffen die ze nodig hebben door droogte of overstromingen minder beschikbaar zijn. Tenslotte zijn er ook nog reputatierisico's voor financiële instellingen die veel geld steken in vervuilende bedrijven.

Uit een enquête onder 127 financiële instellingen bleek dat veel pensioenfondsen, banken en verzekeraars zich wel bewust zijn van de risico's. Slechts een minderheid neemt die duurzaamheidsrisico's expliciet mee in hun beleidskeuzes. Bij pensioenfondsen gaat het om iets minder dan een derde, bij verzekeraars om iets minder dan een kwart. Van de banken weegt slechts een op de tien klimaatrisico's bewust mee.

Er is al langer sprake van een roep om meer duidelijkheid over wanneer financiering groen genoemd mag worden. DNB roept financiële instellingen op niet te wachten tot er standaarden zijn. Juist als de instellingen nu al actief aan de slag gaan, kan er ook duidelijker worden welke informatie nog ontbreekt, meent de toezichthouder. Die verwacht volgend jaar meer duidelijkheid te kunnen verschaffen over hoe het toezicht op duurzaamheidsrisico's gaat verlopen. In de jaren daarna zal DNB op dit punt strenger worden.